Consultanta de specialitate in domeniul gazelor naturale

  • Solutii de alimentare cu gaze naturale in colaborare cu cerintele clientului dar cu respectarea normelor tehnice in vigoare
  • Proiectare de specialitate conform normelor tehnice in vigoare dar in colaborare cu cerintele clientului
  • Amplasament receptori in incinte inchise - verificarea conditiilor de functionare in functie de volumele de incaperi si suprafetele vitrare existente sau proiectate in vederea functionarii conform normelor in vigoare
  • Trasee instalatii de utilizare subterane si supraterane in conformitate cu prevederile normelor in vigoare: N.T.P.E.E.S.A.G.N./2009 (Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale din 2009)